Menu

020-280 70 97

Disclaimer

Disclaimer

Aanvaarding voorwaarden

Op de toegang tot en gebruik van www.kroonbanden.nl en daaraan verbonden sites zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Kroon Banden B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Daar waar in deze disclaimer wordt gesproken over Kroon Banden B.V. worden daarmee tevens bedoeld de overige verbonden ondernemingen van Kroon Banden B.V.

Gebruik van de websites

De sites zijn bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud van de sites is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren of distribueren van software is uitdrukkelijk verboden. Registratie Kroon Banden B.V. registreert bezoeken aan haar websites voor statistische doeleinden.

Afwijzing aansprakelijkheid

Hoewel Kroon Banden B.V. haar websites met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld om de juistheid van de op de sites beschikbare informatie te kunnen verzekeren, aanvaardt Kroon Banden B.V. geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de websites en het gebruik en de interpretatie daarvan. Kroon Banden B.V. biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites. Kroon Banden B.V.  is niet aansprakelijk voor het tijdelijk permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de websites. Kroon Banden B.V. is niet verantwoordelijk voor de informatie in de banners en buttons of voor de inhoud van enige website van derden.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Kroon Banden B.V. zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. Toepasselijk recht op het gebruik van de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.